Biznes i kariera

Badania kierowców zawodowych – jakie, jak często i dla kogo?

• Zakładki: 225


Badania kierowców zawodowych są niezbędnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Regularne kontrole zdrowia pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą wpłynąć na zdolność kierowania pojazdem. W Polsce zgodnie z przepisami prawa wszyscy kierowcy zajmujący się transportem drogowym zarobkowo muszą poddawać się okresowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym. W tym artykule przyjrzymy się, jak często i w jakich okolicznościach kierowcy zawodowi powinni przechodzić te badania oraz jakie grupy zawodowe są do nich zobligowane.

Wszystko, co musisz wiedzieć o badaniach okresowych dla kierowców zawodowych – harmonogram i wymogi

Harmonogram badań okresowych jest ściśle określony przez prawo. Kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania lekarskie co pięć lat do 60 roku życia, a po przekroczeniu tej granicy wieku – co dwa lata. Badanie psychologiczne jest wymagane przy pierwszym uzyskaniu uprawnień oraz w przypadku ich przedłużenia, czyli również co pięć lat.

Wymogi dotyczące badań okresowych dla kierowców zawodowych obejmują ocenę ogólnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia, wzroku i słuchu. Lekarz przeprowadzający badanie musi mieć odpowiednie uprawnienia do oceny zdolności do prowadzenia pojazdów przez osoby odpowiedzialne za transport drogowy.

Badania psychologiczne mają na celu ocenę cech osobowości i predyspozycji psychologicznych niezbędnych w zawodzie kierowcy. Testy psychologiczne sprawdzają między innymi zdolność koncentracji uwagi, odporność na stres oraz szybkość reakcji.

Warto pamiętać, że wynik badania kierowców zawodowych ma bezpośredni wpływ na możliwość wykonywania zawodu. Negatywny wynik badania może skutkować czasowym lub stałym odebraniem uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów. Dlatego tak ważne jest regularne poddawanie się tym kontrolom oraz dbanie o własne zdrowie i kondycję psychiczną.

Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych: dla kogo są obowiązkowe?

Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych są w Polsce wymogiem prawnym. Dotyczą osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E oraz tych, którzy wykonują transport drogowy na potrzeby własne firmy lub na zlecenie. Obowiązek ten wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na drogach poprzez weryfikację zdolności psychofizycznych kierowców.

W trakcie badania oceniane są m.in. cechy osobowości i predyspozycje do stresu zawodowego. Kierowca musi wykazać się stabilnością emocjonalną i odpowiednim poziomem agresji. Wyniki badań są kluczowe dla oceny zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdów ciężarowych lub autobusów, a dalej taksówek, limuzyn, autokarów, busów, tramwajów, pociągów i innych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
22 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *