Technologie

Przesiewacze w przemyśle farmaceutycznym – normy i specyfikacja urządzeń

• Zakładki: 30


Przesiewacze to urządzenia wykorzystywane w wielu branżach – od przemysłu ciężkiego, przez branżę spożywczą po przemysł farmaceutyczny i chemiczny. W każdym przypadku urządzenia te muszą być nie tylko skonfigurowane zgodnie z przeznaczeniem, by działały w sposób optymalny. Konieczna jest także ich specyfikacja, dostosowana do surowych norm, jakie muszą spełniać wszystkie elementy linii produkcyjnej. Jakie normy i atesty muszą posiadać przesiewacze w branży farmaceutycznej?

Jakie międzynarodowe certyfikaty muszą posiadać przesiewacze w branży farmaceutycznej?

Normy, jakie muszą spełniać urządzenia wykorzystywane do produkcji leków i wyrobów medycznych są bardzo rygorystyczne. Stosowanie przesiewaczy w branży farmaceutycznej, które by ich nie spełniały, byłoby groźne dla ludzkiego zdrowia i życia, dlatego tak ważne jest przestrzeganie nawet tych najbardziej surowych wymagań. Zaliczamy do nich:

  • GMP – certyfikacja Dobrych Praktyk Produkcyjnych; stosowana zarówno w przemyśle żywnościowym, jak i farmaceutycznym; wymusza ono zachowanie najwyższych standardów dotyczących jakości produktów, jak i bezpieczeństwa pracy
  • FDA – certyfikat amerykańskiej Agencji Żywności i Leków jest powszechnie stosowany w krajach UE; w ramach tej certyfikacji wymagającym normom podlegają zarówno półprodukty wykorzystywane w produkcji, proces produkcyjny, przetwarzanie, proces pakowania, przechowywania oraz transportu, jak i wszystkie elementy tych procesów; w przypadku kontroli związanej z prawidłowym stosowaniem się do norm, sprawdzane mogą być maszyny i urządzenia, procesy i procedury
  • HACCP – system obowiązujący produkcję, transport i przechowywanie leków, produktów medycznych i żywnościowych; normy w ramach systemu HACCP dostosowywane są do rodzaju produktu i procesów, jakim podlegają w danym miejscu; w Polsce przestrzeganie norm HACCP sprawdzaj Sanepid

Przesiewacze w przemyśle farmaceutycznym a normy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego

Oprócz powyżej wymienionych certyfikatów i norm, w branży farmaceutycznej obowiązują normy bezpieczeństwa wybuchowego. Dyrektywa ATEX obliguje wszystkie podmioty, w tym te działające w branży farmaceutycznej, do stosowania zasad i środków bezpieczeństwa, które redukują ryzyko powstawania atmosfer wybuchowych. Takie zagrożenie może powstawać przy wykorzystywaniu przesiewaczy w branży farmaceutycznej – wydostające się pyły z nieszczelnego urządzenia stwarzają duże zagrożenie wybuchowe, które w połączeniu z zapłonem, mogącym powstać w wyniku nieprawidłowej pracy silnika, a nawet wskutek prawidłowego działania ultrasonicznego systemu czyszczenia sit, mogą prowadzić do wybuchu. Dlatego tak ważnym jest stosowanie przesiewaczy w farmacji, które spełniają najwyższe standardy.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą GKM Siebtechnik.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
175 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *