Biznes i kariera

Wypadek w drodze do pracy – jakie prawa przysługują pracownikowi?

• Zakładki: 15


Wypadek w drodze z pracy do domu lub z domu do pracy może przydarzyć się każdemu z nas. Wypadek komunikacyjny, poślizgniecie się na lodzie czy liściach, potknięcie o nierówną płytę chodnikową i skręcenie kostki to przykładki takich wydarzeń losowych, które mogą uniemożliwiać nam podejmowanie obowiązków zawodowych przez kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy. Jakie prawa przysługują pracownikowi, który uległ wypadkowi w drodze do pracy?

Czym jest wypadek w drodze do pracy?

Co do zasady wypadek w drodze do pracy definiowany jest jako zdarzenie losowe, któremu uległ poszkodowany pracownik, przemieszczający się najkrótszą drogą bezpośrednio z domu do pracy lub analogicznie z pracy do domu. Wczytując się jednak w przepisy prawne, poznajemy wiele odstępstw od tak wąsko rozumianej definicji. Okazuje się, że w drodze do pracy (lub do domu) pracownik może załatwiać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życiowymi. Pracownik, który po wyjściu z pracy do domu, wstąpił do sklepu spożywczego lub na pocztę i uległ wypadkowi, uległ definiowanemu przez prawo wypadkowi w drodze do pracy.

Ponadto pracownik nie musi wybierać najkrótszej drogi z domu do pracy – może wybrać taką, którą jedzie się szybciej lub wygodniej, z mniejszą liczbą przesiadek w transporcie zbiorowym lub taką, na której znajduje się stacja benzynowa, na której się tankuje. Co ciekawe, pracownik nie musi przemieszczać się z domu do pracy, by ewentualne zdarzenie losowo mogło być uznane za wypadek w drodze do pracy. Jeśli osoba, która do pracy jechała z innej pracy, z uczelni, z instytucji, dla której działa charytatywnie czy z miejsca, w którym je posiłek, również mogła ulec wypadkowi, który zostanie zakwalifikowany jako wypadek w drodze do pracy.

Czy za wypadek w drodze do pracy należy się odszkodowanie z ZUS?

Wypadek w pracy lub choroba zawodowa kwalifikuje poszkodowanego pracownika do odszkodowania z ZUS. Niestety wypadek w drodze do pracy lub do domu nie daje prawa do podobnego świadczenia. Jednak niewielu pracowników pamięta, że w takiej sytuacji należy im się 100% wynagrodzenia. Przez pierwsze 30 dni opłaca je pracodawca, przez kolejne 182 dni pracownik otrzymuje wynagrodzenie wypłacane przez ZUS. Wyjątek stanowią pracownicy powyżej 50. roku życia, którym pracodawca płaci przez 14 dni, a ZUS przez kolejne 182 dni.

Za wypadek w drodze do pracy nie przysługuje odszkodowanie z ZUS, jednak poszkodowany może liczyć na pełną stawkę wynagrodzenia, nawet przez 212 dni. Warto ubiegać się o swoje prawa, sporządzając z pracodawcą odpowiedni protokół ze zdarzenia.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Odszkodowawczą Automobile Expert.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
27 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *