Rodzina

Katakumby a cmentarz – czym się różnią?

• Zakładki: 14


W zależności od kultury zmarłych chowa się w różnych miejscach. Do najpopularniejszych należą cmentarz i katakumby. Jakie są między nimi różnice? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź. Dowiedz się, w jaki sposób upamiętniani są ludzie.

Czym jest cmentarz?

Zgodnie z definicją prawną cmentarz oznacza teren, na którym dokonuje się pochówku ludzi bądź który został do tego celu przeznaczony. Pochówek odbywa lub będzie się odbywał w sposób zorganizowany i z poszanowaniem prawa. Dotyczy całych zwłok, niekompletnych szczątków ludzkich bądź ciał spopielonych: prochów. Teren ten nie obejmuje jednak budynków kultu religijnego – one cmentarzem nie są.

Cmentarz może mieć różne podrodzaje. Istnieją cmentarze wojenny, wojskowy, wyznaniowy, komunalny. Jest też nowoczesny cmentarz internetowy, na którym wykupuje się miejsca dla bliskich wyłącznie symbolicznie. Można w ten sposób podkreślić uczucie wobec osoby, która odeszła.

Czym są katakumby?

Choć katakumby nie zostały wymienione wyżej, one również stanowią podrodzaj cmentarza. Zgodnie z definicją są systemem podziemnych cmentarzy, które spotykało się już w antyku, a które popularnością cieszyły się również we wczesnym okresie chrześcijaństwa.

Katakumby składają się z sieci korytarzy, przy których znajdują się komory i nisze wydrążone w ścianach. Ich układ jest skomplikowany, nieregularny – to swoisty labirynt. Wszystko dlatego, iż kolejni zmarli wymagali dalszego drążenia w ziemi i tworzenia nowych poziomów. Tego typu cmentarze były wygodne z perspektywy mieszkańców dużych miast, gdyż mogły pomieścić więcej ciał niż powszechne obecnie odpowiedniki naziemne.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Wirtualnycmentarz.pl.

Zdj. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
40 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *